Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


11.01.2021

Verejná vyhláška - Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

11.01.2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.01.2021 - oboznámenie verejnosti

11.01.2021

Faktúry 2020

08.01.2021

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

30.12.2020

Harmonogram zberu odpadov na rok 2021

28.12.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

24.12.2020

Vianočný pozdrav

25.11.2020

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

24.11.2020

Informácie o správnych konaniach

12.11.2020

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

10.11.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dlhá nad Váhom

28.10.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2020

19.10.2020

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č.229/1991 Zb. pre vlastníkov lesných pozemkov

17.09.2020

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

11.09.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - chodník

02.09.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

17.08.2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška - stavebné povolenie Cesta I/75 Šaľa - obchvat

28.07.2020

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.07.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2020

16.07.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavy

15.07.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín