Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


12.10.2021

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2021

12.10.2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.11.2021 - oboznámenie verejnosti

04.10.2021

Faktúry 2021

24.09.2021

Očkovanie proti COVID-19 - Oltás a Covid-19 vírus ellen

23.09.2021

Oznam - bezplatné zasielanie SMS správ - SMS üzenetek küldése

14.09.2021

Zmluvy 2021

19.08.2021

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

16.08.2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021, ktorým sa zrušujú VZN č.1/2010, č.2/2010, č.2/2011, č.1/2014

16.08.2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o určení spoločného školského obvodu v obci Dlhá nad Váhom

06.08.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO

05.08.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

04.08.2021

Čiastočná uzávierka cesty č.II/573 v k.ú. Dlhá nad Váhom - Šaľa, z dôvodu rekonštrukcie

20.07.2021

Zmena termínu očkovania proti ochoreniu COVID-19 - Az oltás dátumának megváltoztatása COVID-19 vírus ellen

19.07.2021

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

19.07.2021

Mobilné očkovanie proti vírusu COVID-19 2. dávka vakcíny Pfizer Biontech- Mobil oltás a COVID-19 vírus ellen-2. oltás (Pfizer Biontech)

19.07.2021

Rozhodnutie - stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.07.2021

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2021

15.07.2021

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Šaľa

28.06.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

17.06.2021

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania pre stavbu - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.06.2021

Rozhodnutie - zastavenie konania o povolení/nepovolení obnovy konania vedeného na návrh Ing. Arpáda Beneša