Zber separovaných odpadov v decembri

Oznamujeme občanom, že 18. decembra 2014 (štvrtok) od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Pozvánka na Vianočné prípravy

POZVÁNKA
Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov a záujemcov
14.decembra 2014 ( nedeľa) o 15:00 hod. do miestneho kultúrneho domu na
VIANOČNÉ PRÍPRAVY
( pečenie medovníčkov, výroba vianočných ozdôb a pohľadníc, vianočné piesne )
Príďte a privítajme spoločne sviatky!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden gyereket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2014 (v stredu) bude prerušená dodávka elektriny v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod. v časti obce od čísla domu 333 až 427. Bližšie informácie v prílohe.

Plagáty a pozvánky - Town Twinning 2014

Propagačné materiály, plagáty a pozvánky v SK, CZ a HU jazyku.

Brožúra - Town Twinning

Texty a a fotografie podujatia, 2014.

UPOZORNENIE

Okresný dopravný inšpektorát v Šali upozorňuje a vyzýva cyklistov na dodržiavanie ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Znenie upozornenia je v prílohe.