Odpočet stavu plynomerov v domácnostiach

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 27. novembra 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu.

Zber separovaných odpadov.

Oznamujeme občanom, že 28.novembra 2014 (piatok) od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Cestopisná prednáška - Útibeszámoló

Každého srdečne pozývame na cestopisnú prednášku
"Attila Mészáros: Potulky Burmou",
ktorá sa bude konať dňa 23.11.2014 (nedeľa) o 15.30
v Obecnej knižnici Dlhá nad Váhom.

Minden éredeklődőt tisztelettel hívunk
Mészáros Attila: Barangolások Burmában című útibeszámolójára,
amely 2014. nov. 23-án, vasárnap 15.30-kor lesz
a Községi Könyvtárban.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom

Obec Dlhá nad Váhom v súlade s § 18 a nasl. Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom na deň 15.12.2014 Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dlhej nad Váhom.

b) ustanovuje
predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky takto:

Zber separovaných odpadov.

Oznamujeme občanom, že 31.októbra 2014 (v piatok) ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2014

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2014 sa nachádza v prílohe.