Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

O z n á m e n i e

V súlade s § 11a ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, starosta obce Dlhá nad Váhom vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie zametnankyňu Obce Dlhá nad Váhom

Martu Ložiovú, bytom Dlhá nad Váhom č.283.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2014

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2014 sa nachádza v prílohe.

Zber separovaných odpadov.

Oznamujeme občanom, že 25.7.2014 v piatok ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Turnaj mužstiev Obecné dni 2014

Turnaj mužstiev Obecné dni 2014

V piatok v popoludnajších hodinách sa konal turnaj pozvaných mužstiev s jediným cieľom – ponúknuť športové vyžitie klubovým hráčom. Tí sa napokon zišli v nasledovných zostavách:
Pata A – Pilo, Marcinkech,
Pata B – Adamča, Lukačovič,
Poľný Kesov – Cigánik, Gašparík, Vavrík, Vrták
a domáce mužstvo – Lazor, Sarka, Vyskoč a Izsóf.

Stolnotenisový turnaj Obecné dni 2014

Stolnotenisový turnaj Obecné dni 2014

Vo štvrtok 3.7.2014 sa konal v kultúrnom dome Dlhá nad Váhom turnaj, ktorý privítal 17 hráčov rôznych vekových kategórií. Tí, ktorí nabrali odvahu a aktívne sa zapojili do hry, boli rozdelení do 2 skupín: skupina dorastenci + dospelí a skupina žiaci a žiačky.

V kategórii žiakov a žiačok bolo poradie nasledovné:
1. Oliver Ribánsky
2. Laura Izsófová

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Pri príležitosti

Obecných dní 2014

Vás

ŠK Družstevník Dlhá nad Váhom – stolný tenis

pozýva na

aktívnu účasť v „Stolnotenisovom turnaji pre neregistrovaných“

Termín: štvrtok 3.7.2014

Miesto konania: kultúrny dom

Začiatok turnaja: 17:00 hod.

Podmienky: súťažne nehrajúci hráč, športová obuv a raketa

ako aj