Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Pri príležitosti

Obecných dní 2014

Vás

ŠK Družstevník Dlhá nad Váhom – stolný tenis

pozýva na

aktívnu účasť v „Stolnotenisovom turnaji pre neregistrovaných“

Termín: štvrtok 3.7.2014

Miesto konania: kultúrny dom

Začiatok turnaja: 17:00 hod.

Podmienky: súťažne nehrajúci hráč, športová obuv a raketa

ako aj

Pozvánka na IV.Dlhánske dni - Meghívó a IV.Vághosszúfalui napokra

Starosta obce Dlhá nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na IV.Dlhánske dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4.-6.júla 2014.
Program sa nachádza v prílohe.

Vághosszúfalu polgármestere tisztelettel meghívja Önöket a IV.Vághosszúfalui napokra 2014.július 4-6.
Részletes program a mellékletben található.

2 prílohy

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 27.júna 2014 v piatok od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Terénna sociálna práca v obci Dlhá nad Váhom

Obec Dlhá nad Váhom

začala dňa 02.06.2014 v na základe schváleného projektu „Terénna sociálna práca v obci Dlhá nad Váhom“ vykonávať terénnu sociálnu prácu.

Terénnu sociálnu prácu v obci vykonáva 1 terénny sociálny pracovník a 1 asistent terénneho sociálneho pracovníka.
Kancelária sociálnych pracovníkov je na adrese: Klub dôchodcov, 927 05 Dlhá nad Váhom č.409

NÁVRH -Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2013

Návrh záverečného účtu Obce Dlhá nad Váhom za rok 2013, a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2013 sú zverejnené od 4.júna 2014.

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že dňa 30.mája 2014 v piatok od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov.
Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Povinné očkovanie psov proti besnote.

Obvodný zverolekár oznamuje majiteľom psov, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 8. mája 2014 vo štvrtok od 9.00 hod do 11.00 hod. pri budove hasičského skladu, od 11.00 hod. do 12.00 hod. pri cintoríne pri autobusovej zastávke.
V prípade nepriaznivého počasia očkovanie sa odkladá.

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom,

že v piatok 25. apríla 2014 ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Upozorňujeme, že zber separovaných odpadov sa koná vždy
posledný piatok v mesiaci.

Zber komunálneho odpadu.

SITA Slovensko, a.s., prevádzka Šaľa, oznamuje občanom, že dňa 19.apríla 2014 v sobotu ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu, namiesto pondelka, z dôvodu Veľkonočných sviatkov.