Zber odrezkov.

Dňa 11.apríla 2014 (piatok) sa uskutoční zber odrezkov z viniča a stromov. Odrezky je potrebné zviazať do balíkov špagátom, s ktorými sa dá ľahko manipulovať a umiestniť na ulicu. Nezviazané odrezky nebudú pozbierané.

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že 1.apríla (utorok) a 2.apríla (streda) na území obce bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad - je odpad, ktorý nie je možné likvidovať v tradičných nádobách. Štyri veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v obci nasledovne:
1 kontajner - pri cintoríne vedľa autobusovej zastávky
2 kontajner - pri hrádzi na ulici Alvég (vedľa rampy)

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom,

že v piatok 28. marca 2014 ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Upozorňujeme, že zber separovaných odpadov sa bude od tohto mesiaca konať vždy
posledný piatok v mesiaci.

Zber odrezkov

Dňa 21.marca 2014 (piatok) sa uskutoční zber odrezkov z viniča a stromov. Odrezky je potrebné zviazať do balíkov špagátom, s ktorými sa dá ľahko manipulovať a umiestniť na ulicu. Nezviazané odrezky nebudú pozbierané.