Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 22. februára 2014 v sobotu od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Odpočet elektromerov v domácnostiach.

Západoslovenská energetika a.s. Bratislava oznamuje, že od 18.februára 2014 sa uskutoční odpočet elektromerov v domácnostiach.
Žiadajú každého občana, aby umožnili prístup k elektromeru.

Čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2014

Čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2014 sa nachádza v prílohe.

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 25.januára 2014 v sobotu od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 28.decembra 2013 v sobotu ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov.
Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.