Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastlivý Nový rok 2014 všetkým občanom praje starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

Községünk minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívám MVDr.Tóth Pál, polgármester és a község alkalmazottai.

Príde Mikuláš ! - Jön a Mikulás !

Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Váhom organizuje "Stretnutie s Mikulášom" v miestnom kultúrnom dome dňa 6. decembra 2013, v piatok o 17-ej hodine.
Na darček od Mikuláša má nárok každé dieťa, ktoré sa narodilo od 1.1.2003, má trvalý pobyt v Dlhej nad Váhom a jeho rodič zaplatil účastnícky poplatok 1 euro do utorka (3.12.2013).

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 30.novembra 2013 (v sobotu) sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.septembra 2013

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30. septembra 2013 sa nachádza v prílohe.

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že dňa 27.11.2013 (streda) bude prerušená dodávka elektriny v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. v časti obce od čísla domu 333 až 427.
Bližšie informácie sú v prílohe.

Odpočet spotreby zemného plynu

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. novembra 2013 do 12. decembra 2013 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu. Zamestnanci Slovenskej pošty budú stavy plynomerov fotografovať prostredníctvom mobilných telefónov.