Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 28.septembra 2013 v sobotu ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov.
Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Čipovanie psov

Oznamujeme majiteľom psov, že dňa 28.09.2013 v sobotu ráno od 9.00 hod. sa uskutoční čipovanie psov pred budovou požiarnej zbrojnice.

Oznámenie o začatí konania o predľžení platnosti územného rozhodnutia

V prílohe je umiestnené oznámenie Mesta Nové Zámky o začatí konania o predľžení platnosti územného rozhodnutia pre FibreNet, s.r.o., Topľnícka 189, 930 13 Trhová Hradská na stavbu "HDPE rúry Nitriansky kraj".

Kurz anglického jazyka/Angol nyelvtanfolyam

Začína sa kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a pre mierne pokročilých pod vedením profesionálneho lektora. Záujemci sa môžu prihlásiť 20. septembra 2013, v piatok o 17.00 v miestnej knižnici (podkrovie kultúrneho domu).

Angol nyelvtanfolyam indul kezdőknek és kissé haladóknak szakképzett előadó vezetésével.