Informácie / InformációkZber separovaných odpadov v decembri

Oznamujeme občanom, že 18. decembra 2014 (štvrtok) od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2014 (v stredu) bude prerušená dodávka elektriny v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod. v časti obce od čísla domu 333 až 427. Bližšie informácie v prílohe.

UPOZORNENIE

Okresný dopravný inšpektorát v Šali upozorňuje a vyzýva cyklistov na dodržiavanie ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Znenie upozornenia je v prílohe.

Odpočet stavu plynomerov v domácnostiach

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 27. novembra 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu.

Zber separovaných odpadov.

Oznamujeme občanom, že 28.novembra 2014 (piatok) od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom

Obec Dlhá nad Váhom v súlade s § 18 a nasl. Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom na deň 15.12.2014 Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dlhej nad Váhom.

b) ustanovuje
predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky takto:

Zber separovaných odpadov.

Oznamujeme občanom, že 31.októbra 2014 (v piatok) ráno od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.