Kultura


Pozvánka na Vianočné prípravy

POZVÁNKA
Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov a záujemcov
14.decembra 2014 ( nedeľa) o 15:00 hod. do miestneho kultúrneho domu na
VIANOČNÉ PRÍPRAVY
( pečenie medovníčkov, výroba vianočných ozdôb a pohľadníc, vianočné piesne )
Príďte a privítajme spoločne sviatky!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden gyereket, szülőt, nagyszülőt és érdeklődőt

Plagáty a pozvánky - Town Twinning 2014

Propagačné materiály, plagáty a pozvánky v SK, CZ a HU jazyku.

Cestopisná prednáška - Útibeszámoló

Každého srdečne pozývame na cestopisnú prednášku
"Attila Mészáros: Potulky Burmou",
ktorá sa bude konať dňa 23.11.2014 (nedeľa) o 15.30
v Obecnej knižnici Dlhá nad Váhom.

Minden éredeklődőt tisztelettel hívunk
Mészáros Attila: Barangolások Burmában című útibeszámolójára,
amely 2014. nov. 23-án, vasárnap 15.30-kor lesz
a Községi Könyvtárban.

Beseda s autorom - Író-olvasó találkozó

A Vághosszúfalui Művelődési és Információs Központ és a KIVI polgári társulás
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
PUKKAI LÁSZLÓ: MÁTYUSFÖLDI LEXIKON című könyvének bemutatójára,
amely 2014. október 17-én, pénteken 18 órai kezdettel lesz
a Községi Könyvtárban.

Kultúrne a informačné stredisko v Dlhej nad Váhom a občianske združenie KIVI
srdečne pozýva každého

Kurz angličtiny - Angol nyelvtanfolyam

Kultúrne a informačné stredisko v Dlhej nad Váhom oznamuje, že v septembri sa začína kurz angličtiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Záujemci nech sa prihlásia u Róberta Andódiho na č.t. 0948 062 019.

Príde Mikuláš ! - Jön a Mikulás !

Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Váhom organizuje "Stretnutie s Mikulášom" v miestnom kultúrnom dome dňa 6. decembra 2013, v piatok o 17-ej hodine.
Na darček od Mikuláša má nárok každé dieťa, ktoré sa narodilo od 1.1.2003, má trvalý pobyt v Dlhej nad Váhom a jeho rodič zaplatil účastnícky poplatok 1 euro do utorka (3.12.2013).

Kurz anglického jazyka/Angol nyelvtanfolyam

Začína sa kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a pre mierne pokročilých pod vedením profesionálneho lektora. Záujemci sa môžu prihlásiť 20. septembra 2013, v piatok o 17.00 v miestnej knižnici (podkrovie kultúrneho domu).

Angol nyelvtanfolyam indul kezdőknek és kissé haladóknak szakképzett előadó vezetésével.

Výstava - Kiállítás

Értesítjük a lakosokat, hogy a községünk első írásos említésének 900. évfordulójára rendezett kiállítás elődeink életéről az iskola épületében megtekinthető minden szombaton 14 órától 18 óráig. Mindenkit szeretettel várunk.

Obecná knižnica - Községi Könyvtár

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica bude od 21.12.2012 do 1.1.2013 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Prajeme všetkým (aj budúcim) čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov, do nového roku veľa šťastia, zdravia a lásky.

Divadelné predstavenie

A Vágkirályfai Féktelen Komédiások (I.E.T.) bemutatja
Dürenmatt: Az öreg hölgy látogatása
című egyfelvonásos tragikomédiát
2012. november 24-én, szombaton
17 órai kezdettel
a vághosszúfalui kultúrházban.