Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Dlhá nad Váhom


Poslal(a) Marta Ložiová - 27 november 2014

Kategoria