Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom


Poslal(a) Marta Ložiová - 27 november 2014

Kategoria