Odpočet stavu plynomerov v domácnostiach


Poslal(a) Marta Ložiová - 27 november 2014

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 27. novembra 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu.
Odpočty budú prebiehať počas pracovných dní v čase od 8:30 do 20:30 hod a počas dní pracovného voľna v čase od 10:00 do 20:30 hod. Spotrebitelia budú o odpočtoch informovaní prostredníctvom vývesiek. Pracovník pošty, ktorý príde vykonať odpočet vášho plynomeru sa preukáže služobným preukazom Slovenskej pošty.