Zber separovaných odpadov v decembri


Poslal(a) Marta Ložiová - 16 december 2014

Oznamujeme občanom, že 18. decembra 2014 (štvrtok) od 6.00 hod. sa uskutoční zber separovaných odpadov - skla, papiera, textilu, plechoviek a plastov. Odpady vo vreciach je potrebné vyložiť na ulicu.