RikkancsBrožúra - Town Twinning

Texty a a fotografie podujatia, 2014.

Rikkancs - nové číslo, apríl 2009

Najnovšie číslo miestnych novín je v prílohe

Číslo dec.2007.decemberi szám

Rikkancs

Celé nájdete v prílohe rikkancs122007.doc

Číslo júl.2007.július szám

Rikkancs

Celé nájdete v prílohe rikkancs072007.doc