Rozpočet / KöltségvetésČerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2014

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2014 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2014

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2014 sa nachádza v prílohe.

NÁVRH -Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2013

Návrh záverečného účtu Obce Dlhá nad Váhom za rok 2013, a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2013 sú zverejnené od 4.júna 2014.

Čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2014

Čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2014 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.júna 2013

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.júna 2013 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.marca 2013

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.marca 2013 sa nachádza v prílohe.

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2012

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2012 je zverejnená od 13.mája 2013.
Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom.
Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2012 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2012

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2012 sa nachádza v prílohe.