Rozpočet / KöltségvetésVýročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2011

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2011 je zverejnená od 02.05.2012.
Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom.
Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2011 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2011 a návrh na úpravu rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2011 a návrh na úpravu rozpočtu sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2011

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2011 sa nachádza v prílohe.

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2011

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2010 je zverejnená od 15.04.2011.
Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom.
Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2010 sa nachádza v prílohe.

Návrh programového rozpočtu obce na roky 2011 až 2013

V prílohe je umiestnený Návrh programového rozpočtu obce na roky 2011 až 2013.
Návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke pred jeho prejednaním a schválením.
Vyvesený dňa: 26.01.2011
Zvesený dňa: 10.02.2011

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.9.2010

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.9.2010 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.6.2010 a úprava rozpočtu

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.6.2010 a úprava rozpočtu sa nachádza
v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.3.2010

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.3.2010 sa nachádza v prílohe.