Rozpočet / KöltségvetésRozpočet pre rok 2008 / 2008 évi költségvetés

Rozpočet pre rok 2008

Celý rozpočet pre rok 2008 je v priloženom súbore .xls