Územný plán


"ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - návrh" - oznámenie o prerokovaní

Oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Dlhá nad Váhom – návrh“

Obec Dlhá nad Váhom ako obstarávateľ Územného plánu obce Dlhá nad Váhom

oznamuje

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DLHÁ NAD VÁHOM - ZADANIE - grafické prílohy

V prílohe sú umiestnené grafické prílohy Zadania územného plánu vo formáte PDF.
Niektoré súbory sú veľké, preto ich zobrazenie môže trvať dlhšie.
Za pochopenie ďakujeme.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DLHÁ NAD VÁHOM - ZADANIE - oznámenie o prerokovaní

Územný plán obce Dlhá nad Váhom – zadanie
- oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Dlhá nad Váhom – zadanie“

Obec Dlhá nad Váhom ako obstarávateľ „Územného plánu obce Dlhá nad Váhom – zadanie“
oznamuje

Nový územný plán obce Dlhá nad Váhom - Vághosszúfalu új területfejlesztési terve

Oznamujeme Vám, že dňom od 29.01.2009 do 29.02.2009 sme zahájili prípravné práce pre obstaranie územno-plánovacej dokumentácie – územného plánu obce Dlhá nad Váhom.
Prípravné práce sú úvodnou etapou celého ďalšieho procesu spracovania a schválenia územného plánu obce, ktorý sa po prerokovaní a schválení obecným zastupiteľstvom stane záväzným dokumentom obce.